Wapen Hoogeloon, Hapert en Casteren

Wapen Hoogeloon, Hapert en Casteren

27 maart 1986: “Gedeeld; I in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; II in goud drie kepers van keel. Het schild ter linkerzijde gehouden door de Heilige Severinus, aartsbisschop van Keulen, van natuurlijke kleur, met een mijter van zilver, geboord en gevoerd van goud, gekleed in een albe van zilver, een overtuniek van goud, geboord van keel, een antieke kazuifel van keel, gevoerd van goud, een pallium van zilver, beladen met vijf breedarmige kruisjes van sabel en met franje van goud, geschoeid van goud en houdende in de linkerhand een kromstaf eveneens van goud.”

Geschiedenis van het wapen
In 1327 beschikten de dorpen nog niet over een zegel, maar in 1479 wel. Dit zegel vertoont de gemijterde Heilige Severinus - parochiepatroon van Hapert - ten voeten uit, de kromstaf in zijn linkerhand. Op de achtergrond zien we een struik of boom. In 1815 deelde de burgemeester aan de gouverneur der provincie weliswaar mee dat zijn gemeente voordien een wapen had gevoerd met daarin een bisschopsfiguur, maar hij verzocht om machtiging om voortaan een wapen te mogen voeren met daarin "eenvoudig een klimmende leeuw". In 1819 bevestigde de Hoge Raad van Adel als wapen: "Zijnde een blaauw schild, beladen met een klimmenden goude Leeuw". Van bevestiging was natuurlijk geen sprake. In 1958 werd aan het wapen een kroon toegevoegd. In 1985 werd op verzoek van Burgemeester en Wethouders door het streekarchief – voorloper van het RHCe – uitvoerig gerapporteerd over ondermeer het wapen. Besloten werd een wapen vast te stellen, dat een combinatie zou vormen van het oude zegel, van het oude wapen en van de historische tweedeling van het grondgebied van de gemeente c.q. de heerlijkheid tussen Brabant en Tongerlo. Bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1986 nr. 40 werd dan ook een nieuw wapen verleend.

Bronnen
Originele wapendiploma in RHCe, THA, Atlantisnr. 24005 (1819).
Originele wapendiploma in RHCe, THA, Atlantisnr. 24045 (1958, kopie 1963).
Originele wapendiploma in RHCe, THA, Atlantisnr. 24001 (1986).
Foto wapen (1819) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2.
Foto wapen (1958) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Atlantisnr. 10357.
J.Th.M. Melssen, ‘Het nieuwe wapen der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren’, De Nederlandsche Leeuw 103 (1986), 438-439.
Jan Melssen, ‘Over wapens en zegels: Hoogeloon’, Kroniek van de Kempen 7 (1987) [Hapert, 1989] 84-85.
J.Th.M. Melssen, ‘Sprokkelingen uit de geschiedenis van Hoogeloon c.a.’, in: W.C.M. van Nuenen c.s. (red.), Drie dorpen, een gemeente. Een bijdrage tot de geschiedenis van Hoogeloon, Hapert en Casteren (Hapert, 1987) 97-124.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Concurrentie voor wedNotten
Corky de Graauw
images/hourglass.png

ZOEKEN...